close
Menu

Precyzyjne nawadnianie upraw

Do satelitarnego monitoringu pól uprawnych SatAgro dołączy wkrótce nowy moduł: precyzyjne nawadnianie upraw.Jeżeli chcesz, aby Twoje gospodarstwo wzięło udział w testowaniu nowego narzędzia, zachęcamy do kontaktu!Do satelitarnego monitoringu pól uprawnych SatAgro dołączywkrótce nowy moduł: precyzyjne nawadnianie upraw. Jeżelichcesz, aby Twoje gospodarstwo wzięło udział w testowaniunowego narzędzia, zachęcamy do kontaktu!Serwis SatAgro umożliwia wykorzystywanie automatycznieprzetwarzanych danych satelitarnych do monitoringu póluprawnych. Podstawową korzyścią dla rolnika jest kontrolaupraw i tworzenie map aplikacyjnych do automatycznego różnicowaniadawek agrochemikaliów. Za pomocą aplikacji możnamaksymalnie wykorzystać potencjał pól, oszczędzić na nawozach,a przy okazji zadbać o środowisko.Obecnie SatAgro rozwija moduł do nawadniania precyzyjnego,na początek z wykorzystaniem deszczowni szpulowych. Wielemodeli deszczowni umożliwia różnicowanie dawek poprzezregulację prędkości zwijania węża zakończonego działkiemwodnym.Moduł do precyzyjnego nawadniania pozwala zoptymalizowaćdawki wody poprzez automatyczny podział ścieżek technologicznychna odcinki, zgodnie z wybraną strategią dawkowania.Możliwe jest uwzględnienie trzech źródeł zmienności zapotrzebowaniana wodę: stanu uprawy widocznego na zdjęciu satelitarnym,pojemności wodnej gleby, a także spływu związanegoz topografią. Wynik jest przedstawiony w postaci interaktywnejmapy. Można go też wydrukować w formie raportu dla osobyobsługującej terminal deszczowni.